Cách thêm Biểu tượng Thùng rác vào Khay Hệ thống

Thùng rác là nơi các tệp đã xóa được chuyển đến. Sau đó, để xóa hoàn toàn chúng, bạn thường sẽ cần dọn sạch Thùng rác. Vì vậy, sẽ rất tiện khi có biểu tượng Thùng rác trên khay hệ thống Windows 10 mà bạn có thể chọn để nhanh chóng dọn sạch nó. Bạn có thể thêm chính xác điều đó vào Windows bằng một vài gói phần mềm.

Trước tiên, bấm vào đây và nhấn nút Tải xuống ngay trên trang Softpedia để lưu MiniBin Zip vào Windows. Nhấp vào Trích xuất tất cả để giải nén Zip, và sau đó chạy MiniBin từ thư mục trích xuất. Sau đó, bạn sẽ tìm thấy biểu tượng Thùng rác mới trên khay hệ thống của bạn như trong ảnh chụp bên dưới.

Bây giờ bạn có thể dọn sạch Thùng rác trực tiếp từ khay hệ thống bằng cách bấm đúp vào biểu tượng của nó ở đó. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi điều đó bằng cách nhấn chuột phải vào biểu tượng thùng rác, chọn Configure and Icon Double-Click Action . Mở thùng rác bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng khay hệ thống và chọn Mở .

Khay hệ thống Thùng rác có năm biểu tượng thay thế để làm nổi bật mức độ đầy đủ của nó. Bạn có thể nhấp chuột phải vào biểu tượng khay hệ thống và chọn Định cấu hình > Thay đổi biểu tượng để mở rộng trình đơn hiển thị cho bạn các biểu tượng như bên dưới.

Một thay thế cho MiniBin là SysTray Recycler, mà bạn có thể thêm vào nền tảng Windows từ XP lên từ trang này. Nhấp vào nút Tải xuống ở đó để lưu Zip của chương trình và sau đó trích xuất thư mục đó như trước đây. Phần mềm này thêm biểu tượng Thùng rác trong ảnh dưới đây vào khay hệ thống.

Bây giờ hãy nhấp vào biểu tượng đó để mở menu ngữ cảnh của nó. Ở đó bạn có thể nhấn Recycle Bin để mở menu con với các tùy chọn OpenEmpty trên đó. Nhấp vào Tùy chọn để mở cửa sổ nhỏ bên dưới.

Ở đó bạn có thể chọn một thùng rác trống nếu có nhiều hơn tùy chọn tệp . Khi được chọn, tùy chọn đó sẽ tự động làm trống thùng khi nó bao gồm nhiều hơn một số tệp được chỉ định. Nhập số lượng tệp tối đa để nó bao gồm trong hộp văn bản.

Vì vậy MiniBin và SysTray Recycler là hai chương trình thêm biểu tượng Thùng rác vào khay hệ thống của bạn. Biểu tượng này chắc chắn sẽ có ích vì nó cho phép bạn mở và dọn sạch thùng rác trực tiếp từ thanh tác vụ mà không đóng cửa sổ để trở về màn hình nền. SysTray Recycler cũng có thể tự động dọn sạch thùng rác cho bạn khi nó đầy.

Xem Thêm